top of page

Ogólne zasady wynajmu

Bezwzględny zakaz palenia

W pojeździe obowiązuje bezwzględny zakaz palenia. Za złamanie zakazu grożą wysokie kary oraz obowiązek poniesienia kosztów związanych z dodatkowym sprzątaniem, naprawą szkód oraz związanych z opóźnieniem przekazania pojazdu kolejnemu najemcy. 

Kierowcy

Aby móc prowadzić pojazdy kampr należy mieć ukończone 25 lat, posiadać prawo jazdy kat. B od minimum 3 lat oraz być wskazanym w umowie najmu pojazdu lub protokole przekazania pojazdu. Kierowca musi pozostawać pod stałym nadzorem najemcy. 

Umowa najmu pojazdu 

Rezerwacja i anulowanie rezerwacji

Kaucja

Sytuacje wyjątkowe i nieprzewidziane 

bottom of page